BROJ ŽIVOTNOG PUTA

Vaš BROJ ŽIVOTNOG PUTA – poznat i kaoDestiny Path– proizilazi iz svih brojeva u vašem DATUMU ROĐENJA. (Ako znate svoj broj životnog puta, pomerite se nadole do linkova ispod).

Vaš rođendan je mnogo više od mere vaših godina.

Vaš rođendan donosi priznanje i slavlje vašem postojanju na Zemlji.Brojevi u vašem datumu rođenja predstavljaju vašu svetu početnu tačku -tačan numerički niz u kojem ste rođeni. Ovo opisuje posebnu prirodu vašeg individualnog putovanja. To je glavni put kojim ćete putovati u ovom životu, i najmoćniji je od svih vaših ličnih brojeva.


Vaš broj životnog puta vam pomaže da prepoznate svoje pravo ja – i da se osećate prijatno samo što ste VI. Ovo je neprocenjivo znanje dok evoluiramo od samosvesti do samoprihvatanja! Vaš životni put sadrži sve bitne osobine i kvalitete koji su vam potrebni da ispunite svoje želje i namere. Samoprihvatanje je autentičnost, čiji je razvoj od vitalnog značaja ako želimo da evoluiramo do „sledeće faze“ našeg putovanja.

Kako izračunati svoj broj životnog puta (uključujući glavne brojeve)

PRIMER: Ako ste rođeni 26. februara 1989. godine, dodali biste sledeće:


Mesec: februar = 2
Dan: 2+6= 8
Godina: 1+9+8+9=2+7= 9 (Obavezno dodajte sva četiri broja godine. NEMOJTE skraćivati ​​na ’89)Sada saberite međuzbirove. Ako odmah ne dobijete jednu cifru, nastavite da dodajete dok ne dobijete. 2 + 8 + 9 = 1 + 9 = 1 + 0 = 1 . U ovom slučaju, broj životnog puta je 1.


MASTER BROJEVI: Ako vaši brojevi rođenja iznose 11/2, 22/4, 33/6, 44/8 ili 55/10/1, naći ćete dodatni materijal na kraju vašeg osnovnog broja životnog puta. Oba dela su podjednako važna. Osnovni broj je uvek aktivan, čak i kada dvocifrene nisu.

ОДНОС : Korisno je upoznati se sa brojevima životnog puta drugih ljudi u vašem životu. Ovo vam pomaže da razumete njihove jedinstvene ličnosti i okolnosti. Odnosi svake vrste mogu imati koristi ako budu svesni individualnosti, ideala i težnji jednih drugih.